Představení firmy

Společnost MOBITEL byla založena v roce 1995. Hlavním úkolem společnosti je poskytování odborných služeb v oblasti mobilních telekomunikací s použitím nového přístupu k podnikání, založeného na dlouholetých zkušenostech z působení v odlišném ekonomickém a kulturním prostředí.

Společnost MOBITEL je součástí Mezinárodní Skupiny MOBITEL.

??????? Společnost MOBITEL začala své působení jako dealer nejvýznamnějších mobilních a telekomunikačních operátorů. Brzy společnost vybudovala vlastní sít´ skládající se z více než 150 obchodů v řadě zemí Centrální a Východní Evropy. Tato sít´ poskytovala celé spektrum telekomunikačních služeb a produktů – od služeb mobilních operátorů po široký sortiment mobilních elektronických zařízení.


S tím jak přibývaly zkušeností na telekomunikačních trzích, dealerské a maloobchodní aktivity společnosti MOBITEL se obohatily o velkoobchodní dodávky mobilních telefonů a logistiku. Od roku 1998 a dodnes je MOBITEL WHOLESALE distributorem renomovaných výrobců jako je Benefon, Samsung, Philips, Panasonic, Siemens, Sony Ericsson. Mezi zákazníky společnosti MOBITEL patří operátory a velké distributory ve více než 30 zemích světa.

 

Společnost MOBITEL také nabyla značných zkušeností v zajištění procesu dodání zboží od výrobce k zákazníkům z Východní Evropy. MOBITEL LOGISTICS disponuje vlastními logistickými kapacitami a poskytuje logistické služby jiným společnostem. Díky tomu že MOBITEL zajišťuje kompletní přípravu potřebné dokumentace při dovozu zboží do zemí Východní Evropy a bývalého Sovětského Svazu, včetně certifikátů, máme možnost nabídnout naším zákazníkům kompletní logistický doprovod – od západních výrobců k partnerům ve Východní Evropě.

 

V roce 2002 bylo otevřeno odvětví  MOBITEL CERTIFICATION, jehož činnost je zaměřena na obstarávání potřebných certifikátů pro „VŠE CO PŘÍJDE DO ZÁSŮVKY“.

 

MOBITEL CERTIFICATION nabízí služby v certifikaci telekomunikačních zařízení a softwaru, dováženého do zemí bývalého Sovětského Svazu. MOBITEL poskytuje pomoc s lokalizací produktů a technické dokumentace a rovněž s testováním produktů, vyhledáváním záručních partnerů a s přípravou dokumentace potřebné pro dovoz zboží.

 

Od roku 2006 MOBITEL CERTIFICATION poskytuje pomoc se získáním certifikátu CE marking, který potvrzuje, že zboží odpovídá požadavkům Evropské Unie na bezpečnost pro zdraví a životní prostředí. MOBITEL zajišťuje veškeré předběžné postupy potřebné k získání certifikátu včetně přípravy technické dokumentace a testování produktů na shodu se standardy Evropské Unie.

 

Od roku 2006 je důležitou aktivitou MOBITEL CERTIFICATION je pomoc při získáním certifikátu 9001 pro výrobce, distributory, mobilní a virtuální operátory a rovněž poskytovatele služeb a kontentu. Tento certifikát slouží jako potvrzení že systém kontroly kvality ve společnosti odpovídá Evropským a místním standardům.   MOBITEL CERTIFICATION nabízí služby vývoje a implementace systémů řízení kvality potřebných pro získání certifikátu. Zajišťuje také předběžný audit a konzultace z širokého okruhu otázek týkajících se ISO 9001.

 

Zkušenosti MOBITEL jakožto dealera mobilních operátorů, distributora a prodejce mobilních telefonů se staly základem pro vznik poradenské divize a postupnou přeměnu MOBITEL  na plnohodnotnou poradenskou společnost, pomáhající svým zákazníkům v otázkách, spojených s podnikáním v sféře telekomunikací v Centrální a Východní Evropě.

 

Posláním MOBITEL BUSINESS CONSULTING je „OTEVŘENÍ DVEŘÍ DO VÝCHODNÍ EVROPY“. Od roku 2000 naše společnost nabízí poradenské služby v různých oblastech telekomunikací. Sem patří: analýza a průzkum trhů zemí Centrální a Východní Evropy, vyhledávání obchodních partnerů pro naše zákazníky, pomoc s uspořádáním s vedením jednání, reprezentace zájmů klientů.

 

Mezi úspěšné poradenské projekty patří například vybudování sítě dealerských a maloobchodních prodejen na Ukrajině (2000-2002), propagace a podpora GSM oddělení společnosti Philips na trzích Ukrajiny a Moldávie (2003-2005).

 

Poradenství v oblasti budování a optimalizace velkoobchodního a maloobchodního podnikání a dealerské činnosti je rovněž velice důležitou aktivitou společnosti.

 

Od roku 2003 MOBITEL BUSINESS CONSULTING poskytuje služby technologického poradenství. Naše společnost uskutečnila řadu projektu implementace nejnovějších servisních základen u několika operátorů. Jedním s těchto projektu byla implementace systémů Who Called (informování o zmeškaných hovorech), IVR, Voice Mail, Call Center u operátora VympelCom/URS.

 

V roce 2005 spektrum aktivit  MOBITEL BUSINESS CONSULTING bylo rozšířeno o služby business development pro mobilní operátory a poskytovatele služeb a to včetně založení nového podniku, spuštění nových produktů a služeb atd.

 

Mezi úspěšnými poradenskými projekty- vytvořeni a propagace operátora 0038.CZ (rok 2007- součastnost).

 

Vytvoření informační služby Mobilní asistent 44-44. Na základě technologie IVR vytvoření služby podpory operátora 0038.CZ.

 

V současnosti MOBITEL BUSINESS CONSULTING je klíčovou divizi MOBITEL, organizující kolem sebe veškeré aktivity společnosti.

 

Zkušenosti MOBITEL, naše schopnosti a kapacity umožňují naším zákazníkům zvýšit příjmy z nejdynamičtěji se vyvíjející oblasti obchodu. Společnost MOBITEL MOBITEL je otevřena pro spolupráci.


POMŮŽEME VÁM PRODÁVÁT VÍCE!

 MOBITEL shání specialisty s pracovními zkušenostmi v oboru mobilní komunikace. Na Vaše životopisy a nabídky čekáme na emailu

Životopis

• jméno

MOBITEL

• datum narození

24.04.95/03.08.98 (CZ)

• Adresa

Praha, ČR

• Vzdělání

Vysokoškolské

• jazyky

Angličtina, Ruština, Čeština, Ukrajinština

• odborné zkušenosti

2009 Spuštění projektu předplácených služeb ve spolupráci s T-Mobile Czech Republic a.s. - předplácená SIM karta TWIST 0038
.......................

2008 Akciová společnost MOBINET stala majitelem společností MOBITEL
.......................

2008 Rozšíření licence o položku Poskytování služeb veřejne mobilní telefonní sítě
.......................

2008 Spuštění a podpora informační služby Mobilní asistent 44-44
.......................

2007 Vývoj a realizace projetku vytvořeni operátora 0038.CZ.Poskytování postpaid služeb
.......................

2007 Získaní licence umožňující poskytování telekomunikačních služeb.
.......................

2007 pátá účast na CeBITu, včetně realizaci expozici pro společnosti Protei, PROTON LED, Astelnet, 2P Agency.
.......................
2007 realizace projektu certifikační podpory pro společnosti Mercedes Benz a Volvo na území Ruské Federaci, Ukrajiny a Gruzie
.......................

2006 Rozšíření aktivit společnosti MOBITEL na Irák, Kubu a Severní Afriku.
.......................
2006 Začátek poskytování služeb pomoci při získání certifikátů ISO 9001 a CE marking
.......................

2006 uskutečnění projektu podpory certifikace Siemens GSM MODEM na území Ruska a Ukrajiny
.......................

2006 obdržen certifikát shody mezinárodním standardům vedení jakostí ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 vydaný BVQI
.......................

2005 Uskutečnění projektu podpory certifikace GSM terminálů BMW
.......................

2004 vyhráný tendr, dodání a implementace služeb pro operátora VympelCom/URS ve spolupráci s Protei
.......................

2004 implementace jednotné kontent-základny Live/FONTEL
.......................

2003-2005 Uskutečnění projektu podpory a propagace Philips GSM
.......................

2003 Realter  EUROTEL  (od roku 2005 Telefonica)
.......................

2003 Deutsche Messe uděluje společnosti MOBITEL titul CeBIT PROFI PARTNER
.......................

Od roku 2003 pravidelná účast na telekomunikačním veletrhu  CeBIT, Hannover, SRN (vlastní stánek).
.......................

2003 vyhraný tendr na speciální dodávku mobilních telefonů pro výročí 300-let Sankt-Peterburgu (ve spolupráci s NOKIA a MEGAFON)
.......................

Od roku 2003 pravidelná účast na 3GSM Kongresech (společné stánky s partnery)

2002 Dealer operátora ALIATEL/GTS NOVERA
.......................

2002 Distributor výrobců mobilních telefonů Siemens, Sony Ericsson
......................

2002 Začátek působení MOBITEL CERTIFICATION 
..................

2001 Distributor výrobců mobilních telefonů Philips, Panasonic
.......................

2001 Jako výsledek projektu uskutečněného společností MOBITEL se Eurotel Ukraine stal dealerem číslo ? 3 podle počtu připojení a dealerem číslo 2 podle počtu prepaid připojení operátora UMC, Obchodní síť se skládá ze 146 prodejen v 42 městech.
.......................

2000-2002 Uskutečnění poradenského projektu budování celonárodní dealerské sítě Eurotel Ukraine
.......................

2000 Začátek působení MOBITEL CONSULTING
.......................

1999 Společnosti MOBITEL udělen titul PROFI PARTNER T-Mobile
....................

1999 Oficiální distributor výrobce mobilních telefonů  Benefon
.......................

1998 Začátek působení MOBITEL WHOLESALE a MOBITEL LOGISTICS
.......................

1998 Dealer mobilního operátora T-Mobile
.......................

1998 Dealer mobilního operátora   EUROTEL (od roku 2005 - Telefonica) .
......................

1998 MOBITEL je č.3 mezi stovkami dealerů  UMC,  32 obchodů v 12 městech
......................

1995 Dealer mobilního operátora UMC


• doporučení

Golden Telecom
HVB (Bank Austria)
.......................
T-MOBILE (certifikát)
.......................
CeBIT (certifikát)
.......................
Megafon
.......................
UMC/MTS
.......................
Česko-Arabská Obchodní Kamora (certifikát)

• nezávislá kontrola
Dun & Bradstreet

Zpět na předchozí stránku
Nahoru
 
Mobitel s.r.o., Czech Republic, Na Pískách 65 Praha 6, CZ-160 00, tel. +420 2 333 21 808